/ امور دانشجویی / امور فارغ التحصیلان / ریز نمرات اعزام به خارج

ریز نمرات اعزام به خارج

1-          برای دریافت ريز نمرات اعزام به خارج جهت ترجمه مي‌بايست با مراجعه به دانشگاه و درخواست از معاونت دانشجويي و ارائه تصوير دانشنامه تائيد شده از طرف سازمان و واريز مبلغ 70000 ريال به شماره حساب 0104460446004 به نام سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسلامي نزد بانک ملي شعبه زبرجد صورت گيرد.

2-          امور دانشجویی پس از دریافت مدارک مورد نیاز اقدام به صدور ریزنمرات و اخذ امضای معاونت دانشجویی و ریاست واحد ساری نموده جهت تائید نهایی به سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی ارسال میدارد.

3-          سازمان مرکزی پس از بررسی مدارک ریزنمرات را تائید نموده  و از طریق پست به واحد ساری برگشت میدهد. دانشجو میتواند ریزنمرات را جهت ترجمه تحویل بگیرد.

4-          لازم به یادآوری میباشد مراحل صدور و تائید ریزنمرات اعزام به خارج حداقل 20 روز به طول می انجامد.

5-          ریزنمرات طبق دستور العمل سازمان مرکزی از طریق پست ارسال شده و از تحویل ریزنمرات به دانشجو جهت تائید سازمان مرکزی خودداری میگردد.


میزان بازدید: 2280   امتیاز این صفحه: 0

    عضویت در خبرنامه

    آمار بازدید       امروز: 120    ديروز: 465    اين ماه: 21868    تاکنون : 1161690